Onderhoud zelf doen

Deze handleiding is bedoeld voor alle klanten van Studio Monelli met een Joomla! website, dus ook voor degene die het onderhoud uitbesteden. Het noodzakelijke onderhoud bestaat uit het maken van backups en updates van het CMS. Dit kunt u mogelijk na een cursus zelf verzorgen. Natuurlijk kunt u de hulp van ons inroepen als u er niet uitkomt. De minder technisch onderlegde klanten raden we aan om het noodzakelijk onderhoud volledig uit handen te geven.

Deze handleiding is bedoeld als extra gratis service voor onze klanten om hen een globaal overzicht te geven van de belangrijkste werkzaamheden. Het is daarnaast aanbevolen om ook de handleidingen die door de ontwikkelaars van Joomla!, de geïnstalleerde extensies en uw hosting provider zijn uitgegeven, te bestuderen. Voor degene die zich verder wil verdiepen in Joomla! is er de Officiële documentatie op docs.joomla.org.

Auto-update

Deze functie van Siteground voert updates in Joomla core automatisch uit zodra die beschikbaar komen. Daarmee worden veiligheidslekken z.s.m. opgelost en is de kans op hacken zo klein mogelijk. Daarom is deze functie ook aanbevolen. Die updates vinden altijd plaats in de live site. De beheerder ontvangt daar een email van en dan moet de website z.s.m. getest worden. Als er iets niet goed is door die update dan moet de backup teruggezet worden, ook al komt dat maar heel zelden voor.

Updaten extensies

We maken onderscheid tussen:
 1. Gewone websites: Die tijdens het onderhoud tussen de 30 en 60 minuten "offline" gezet mogen worden.
 2. E-commerce websites: Die tijdens het onderhoud hooguit enkele minuten "offline" gezet mogen worden.

Bij het updaten van e-commerce websites moeten we namelijk 2 ongewenste situaties voorkomen:

 • Lange downtime door problemen met het updaten, waardoor de website omzet zou kunnen mislopen.
 • Online boekingen, aankopen, inschrijvingen die onopgemerkt blijven of mislukken, omdat er toevallig net onderhoud plaatsvindt.

Stappenplan gewone websites (max. 60 minuten offline)

 1. Er wordt een back-up gemaakt.
 2. De website wordt op 30 tot 60 minuten "offline" gezet. De volgende melding wordt getoond:
  "Studio Monelli werkt momenteel aan deze website. Over een uurtje werkt alles weer zoals normaal. Excuses voor het ongemak."
 3. De updates worden uitgevoerd in de live website, zonder eerst een testomgeving te maken. Dit is namelijk sneller en dus goedkoop.
 4. De website wordt getest.
 5. Geen problemen? Prima, de website wordt weer online gezet en we zijn klaar.
 6. Wel problemen? De back-up wordt teruggezet.
 7. De problemen worden opgelost in een testomgeving of gemeld bij de ontwikkelaar van het CMS of de extensie.
 8. Ontwikkelaar komt met een nieuwe versie met daarin de oplossing. Als een oplossing lang uitblijft, dan wordt de extensie vervangen door een alternatief of verwijderd.

Stappenplan e-commerce websites (max. enkele minuten offline)

 1. Er wordt een backup gemaakt.
 2. Er wordt een staging copy gemaakt. Dat is een exacte kopie op dezelfde server die als testomgeving dient. Het verdient zichzelf terug als u een GoGeek hosting plan bestelt bij Siteground. Hiermee kunnen we namelijk met een druk op de knop een staging copy maken. Anders kunt u als volgt te werk gaan:
  • cPanel - Create backup - Download bestanden
  • cPanel - maak een folder staging#
  • Upload en extract de bestanden in staging#
  • cPanel MySQL Database - maak een nieuwe database en user en link ze aan elkaar
  • cPanel - PHPMyAdmin - exporteer bestaande database en importeer het in de nieuwe database
  • Open staging#/app/etc/local.xml en pas de database, User en het wachtwoord aan
 3. De updates worden uitgevoerd in die staging copy. Dus de originele website blijft ongewijzigd en blijft gewoon online.
 4. De staging copy wordt getest. Eventueel kunt u testers inschakelen die helpen met het testen na de updates.
 5. Geen problemen?
 6. Website gaat enkele minuten "offline" en dan wordt er gecontroleerd of er tijdens het updaten en testen geen aanmeldingen, boekingen of aankopen zijn gedaan. Die moeten eventueel handmatig worden overgezet naar de staging copy.
 7. Push to live! De staging copy overschrijft de live site en de nieuwe up to date site is online.
 8. Wel problemen? De ongewijzigde website wordt weer op "online" gezet.
 9. De problemen worden opgelost of gemeld bij de ontwikkelaar van het CMS of de extensie.
 10. Ontwikkelaar komt met een nieuwe versie met daarin de oplossing. Als een oplossing lang uitblijft, dan wordt de extensie vervangen door een alternatief of verwijderd.

Back-ups maken

Back-ups zijn noodzakelijk, zodat in het geval uw website beschadigd raakt, u altijd weer een goede back-up kunt terugzetten. Vaak maken hostingproviders ook back-ups, maar die zijn vaak slechts tot een beperkt aantal dagen beschikbaar. Als u er dus na bijvoorbeeld een maand pas achter komt dat uw website beschadigd is, heeft u niet meer de mogelijkheid om een goede back-up terug te zetten. Belangrijk: controleer regelmatig of u de back-ups succesvol kunt “terugzetten”. Hiermee voorkomt u dat u back-ups maakt die corrupt blijken te zijn op het moment dat u ze nodig heeft. Neemt u hiervoor contact op met Studio Monelli. Het is aanbevolen om op meerdere manieren back-ups te maken. Hoe vaker u uw website aanpast, hoe vaker back-ups nodig zijn.

Een backup maken met een tool van de hostingprovider

Sommige hosting providers bieden in het account dat u bij ze heeft een functie om gemakkelijk back-ups te maken van de bestanden en MySQL database. Bij de hostingprovider Siteground gaat dat als volgt. Login in op uw Siteground account en lees de volgende instructies.

Een backup maken met een FTP programma

U kunt een back-up maken door alle bestanden met Filezilla te downloaden en een backup te maken van de MySQL database. Ga dan naar filezilla-project.org/ en download en installeer de FTP client Filezilla op uw computer. Om gratis programma’s zoals FileZilla te downloaden wordt je vaak doorgestuurd naar de sourceforge.net website waar u het programma kunt downloaden. Pas op dat je niet een bundelpakket inclusief Malware download, zoals een toolbar, e.d. Lees dus heel zorgvuldig de verschillende schermen en accepteer de installatie van dit soort extra’s niet. Download en installeer dus alleen FileZilla, verder niets.
 1. Open Filezilla en login op uw server met uw FTP login gegevens. (port kunt u leeglaten)
 2. Browse op uw Local site (dat is uw locale computer) naar de folder waar u de back-up wilt opslaan.
 3. Browse op de remote site (dat is de website) naar de map: administrator/components/com_akeeba/backup
 4. Belangrijk: In Filezilla: gaat u naar Transfer – Transfertype en kiest u voor Binary. Anders wordt de back-up beschadigd tijdens het downloaden en is deze niet bruikbaar.
 5. Download de back-up bestanden van de remote Site (uw website) naar uw Local Site (computer).
 6. Open Filezilla en login op uw server met uw FTP login gegevens.
 7. Browse op uw Local site (dat is uw locale computer) naar de folder waar u de back-up wilt opslaan.
 8. Browse op de remote site (dat is de website) naar de root folder, dat is de map waarin alle website bestanden en mappen staan.
 9. Download de bestanden en mappen van de remote Site (uw website) naar uw Local Site (computer).
 10. De MySQL database kunt u niet zomaar downloaden met Filezilla. U zult moeten inloggen in PHPmyAdmin en de database moeten exporteren en downloaden naar uw computer. Hoe dat moet verschilt per hosting provider. Bij De hostingprovider Siteground gaat dat als volgt: MySQL export
 11. Dat is alles!

Versiebeheer

Elk Content Management Systeem, dus ook Joomla! moet up-to-date gehouden worden om het te beschermen tegen hackers. Hackers proberen niet alleen om bestanden met bijvoorbeeld klantgegevens van uw website te “stelen” ook hebben hackers er schik in om bijvoorbeeld een gek plaatje, tekst of een (verborgen) link naar hun eigen website op uw website te plaatsen. Ook kunnen hackers uw website misbruiken voor bijvoorbeeld aanvallen op andere websites of om spam te versturen. Echt, updaten is essentieel om deze risico’s te beperken.

Belangrijk: Maak altijd vooraf eerst een back-up! Zoals eerder beschreven in dit document. Bij het updaten / upgraden kan uw website beschadigd raken en de enige oplossing is dan het terugzetten van een goede back-up.

Het verschil tussen updaten en migreren

Updaten van Joomla! core en de extensies (dit vindt binnen dezelfde versiefamilie plaats) dus bijvoorbeeld: van 3.1 naar 3.2. Updaten is betrekkelijk eenvoudig, maar soms gaat er toch iets mis, dat alleen door een Joomla! expert hersteld kan worden. In sommige gevallen kan het updaten beter geheel aan een Joomla! expert worden uitbesteed. Het is aanbevolen om Joomla! core en de extensies z.s.m. te updaten zodat veiligheidslekken in de software z.s.m. opgelost worden.

Migreren / Upgraden van Joomla! core en de extensies (naar een volgende versiefamilie) dus bijvoorbeeld: van 2.5.14 naar 3.0.0. Belangrijk: Migreren / Upgraden is veel ingewikkelder en daarom is het iets om altijd over te laten aan een ervaren Joomla! expert. Upgraden moet ongeveer elke 2 jaar gebeuren. Na de upgrade/migratie moet uw website of webshop weer getest worden. De doorlooptijd van een migratie bedraagt soms dus meerdere weken. Het is verstandig te wachten met uw website te laten migreren, totdat de Long Term Support (LTS) release beschikbaar is. Maar wacht ook weer niet zo lang dat de ondersteuning van uw CMS versie stopt en u uw CMS dus niet meer kunt updaten (zie joomla.org).

Checklist

U zal zowel Joomla! core up-to-date moeten houden, als de extensions / plugins die in uw website zijn geïnstalleerd. Belangrijk: Controleer altijd eerst of de versies van Joomla core en de extensies compatible met elkaar zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er extensies in uw website zijn geïnstalleerd, die nog niet geschikt zijn voor de volgende versie van Joomla! core. In dat geval moet u dus even wachten met updaten / upgraden van Joomla! core. Sommige ontwikkelaars stoppen op een gegeven moment met de ondersteuning en het updaten van hun extensie/plugin. In dat geval moet de extensie verwijderd / vervangen worden. Ook moet u controleren of u de extensie veilig kunt updaten / upgraden naar de volgende versie, binnen uw versie van Joomla! core. Als u bijvoorbeeld een extensie wilt updaten naar de versie die alleen geschikt is voor Joomla! core versie 2.5.1 of hoger, terwijl uw website nog op Joomla! versie 2.5.0 zit, dan kan de update van de extensie uw website “breken”. In dat geval zal u eerst Joomla! core moeten updaten en dan pas de extensie. Belangrijk: Controleer altijd eerst of uw server voldoet aan de eisen voor de nieuwe versie. Soms is bijvoorbeeld een nieuwe versie van PHP op uw server nodig om de update veilig te kunnen uitvoeren. Soms zijn extensies of templates van extensies / modules speciaal voor uw wensen aangepast. Bij een update worden die op maat gemaakte aanpassingen soms overschreven. Dan krijgt de module weer de standaard eigenschappen, die dus weer aangepast moeten worden.

Maak (eventueel samen met de bouwer van de website) voordat u begint met updaten even een checklist zoals hieronder, van alle in de website geïnstalleerde extensies, plugins, templates, enzovoorts, die te vinden zijn onder Extensiebeheer – beheren. Bovendien ook van eventuele aanpassingen in extensies die worden overschreven bij updates. Vervolgens moet u controleren op de websites van de ontwikkelaars of u Joomla! core en/of de extensies wel veilig kunt updaten/upgraden. Neem bij twijfel contact op met uw hostingprovider of een Joomla! expert voordat u gaat updaten.

Siteground Auto-update

Bij sommige hosting providers, zoals Siteground is in te stellen dat Joomla! core automatisch up-to-date gehouden wordt, zie: autoupdate. Dat betekent dat als er een veiligheidsupdate uitkomt, dat die vrijwel direct automatisch geïnstalleerd wordt. Op die manier worden “veiligheidslekken” in Joomla! zo snel mogelijk opgelost. Heel soms gebeurt het dat een extensie of plugin in de website niet werkt met een nieuwe versie van Joomla. Daarom moeten we na dit soort automatische updates testen of de website nog goed werkt. In zo’n geval kunt u terugschakelen naar de vorige versie, want er wordt altijd eerst automatisch een backup gemaakt door de hostingprovider Siteground. Periodiek moet ook een backup worden gemaakt met FTP en (handmatig) de extensies en plugins worden ge-update, want dat gaat dus niet automatisch. De automatische updates zijn alleen van Joomla core, niet van de extensies.

Updaten Joomla! core

U kunt Joomla! core ook als volgt updaten:
 1. Login in de backend en ga naar Componenten – Joomla Update.
 2. Klik op Updaten
 3. Controleer of u de meest recente versie van Joomla! core heeft. Uw versie staat onderaan het scherm als u in de backend bent ingelogd of u gaat naar Backend – Site – System information – tabblad system information.
 4. U kunt uw versie vergelijken met wat de laatste versie is op joomla.org

Updaten extensies

 1. Ga naar de Backend en kies Extensies – Extensie beheer – tabblad Updaten
 2. Klik op Catch opschonen
 3. Klik daarna op “Vind updates”
 4. Selecteer de extensions en plugins die u wilt updaten
 5. Klik op Updaten
Van sommige extensies en plugins verschijnen de updates niet in het overzicht van de “Extension Manager” op het tabblad “Update”. Zoek altijd uit of dit ook het geval is voor extensies die in uw website geïnstalleerd zijn. Die extensies moeten handmatig ge-update worden.
 1. Ga naar de Backend en kies Extensies – Extensie beheer – tabblad Beheren
 2. Ga naar http://extensions.joomla.org/
 3. Zoek de extensie of plugin op en check of de laatste versie geïnstalleerd is in Joomla. Zo niet, download het zipbestand en installeer de extensie in Joomla via Extensions – Extensie beheer – tabblad installeren. Selecteer het update pakket en klik op update.
Mogelijk zijn er in uw website commercial (=betaalde) extensies geïnstalleerd. U zal zo’n abonnement moeten verlengen bij de ontwikkelaar van die extensie om die extensies up to date te kunnen houden. Het komt ook voor dat Studio Monelli een “ongelimiteerd” abonnement afsluit bij de ontwikkelaar en de extensie bij al haar klanten mag installeren. In dat geval zal u voor de updates, jaarlijks het abonnementsgeld aan Studio Monelli moeten betalen, zodat u de update pakketjes telkens bij Studio Monelli kunt opvragen als die beschikbaar zijn.

PHP versie

 1. Log in bij uw hostingprovider
 2. Ga naar My account – cPanel
 3. Klik op het icon PHP Version Manager
 4. Selecteer de laatste stabiele versie voor de folder waarin uw website staat.

Overige

Zorg ervoor dat uw creditcard is gekoppeld aan uw Siteground account, zodat betalingen altijd plaats kunnen vinden en de website niet offline wordt gezet door een openstaande factuur. U kunt hiervoor gaan naar het tabblad billing. Ook moet u uw contactgegevens altijd goed up te date houden.

Uitleg website beheer

Om u uitleg te geven over het website beheer kunt een sessie inplannen van een uur in onze realtime agenda of per email. Het kan daarbij handig zijn als u ons toegang geeft om uw scherm over te nemen.
 1. Installeer TeamViewer
 2. Sluit onnodige privé documenten
 3. Geef ons de codes van Teamviewer
 4. Geef ons toegang om uw scherm over te nemen.
Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies en daarmee vergelijkbare technieken in.
Meer informatie Ok